Tuesday, September 21, 2021
No menu items!
Homeकोरोनाआपले घर जसे स्वच्छ ठेवता तसे रुग्णालय स्वच्छ ठेवा

आपले घर जसे स्वच्छ ठेवता तसे रुग्णालय स्वच्छ ठेवा


रुग्णालय प्रशासनाचे आवाहन
बीड (रिपोर्टर):- जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेणार्‍या रुग्णांसोबत नातेवाईक येऊन वार्डातच घाण करतात. आपल्या घरी जसी स्वच्छता ठेवता तशी स्वच्छता जिल्हा रुग्णालयात ठेवणे गरजेचे आहे. नातेवाईक आणि रुग्ण बेडच्या खाली इतरत्र घाण टाकतात आणि रुग्णालयात घाण झाली म्हणून ओरडतात. जशी जिल्हारुग्णालयातील कर्मचार्‍यांची जबाबदारी आहे स्वच्छता करण्याची तशी जबाबदारी नातेवाईक, रुग्णांची देखील असून ती जबाबादारी जशी घरी पार पाडतात तशीच रुग्णालयातही स्वच्छता ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडणे गरजेचे आहे. वार्ड क्र. ८ मध्ये आज साफसफाई करून वार्ड चकाचक करण्यात आला होता. रोजच स्वच्छता केली जाते मात्र नातेवाईकांनी घाण न करण्याचे आवाहन रुग्णालय प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Most Popular

error: Content is protected !!